Aktualne
informacje

Informacje o KORLD
Współpraca krajowa i międzynarodowa
Współpraca krajowa:
  • Laboratoria mikrobiologiczne na terenie całej Polski
  • Inspekcja Sanitarna
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO)
  • Uczelnie wyższe i instytuty naukowe

Współpraca zagraniczna
  • ECDC
  • EARS-Net
  • SENTRY
  • Ośrodki referencyjne w krajach Unii Europejskiej
Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany