Aktualne
informacje

Informacje o KORLD
Zespół Krajowego Ośrodka Referencyjnego
ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
Ośrodek funkcjonuje w ramach Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków kierowanego przez dr hab. n. med. Annę Skoczyńską

dr. n. med. Dorota Żabicka - Kierownik Ośrodka
dr. n. biologicznych Elżbieta Literacka
mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Malinowska
mgr biotechnologii Paulina Seweryn
technik analityki medycznej Małgorzata Herda

Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany