Aktualne
informacje

Informacje o KORLD
Zespół Krajowego Ośrodka Referencyjnego
ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
Ośrodek funkcjonuje w ramach Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków kierowanego przez dr hab. n. med. Annę Skoczyńską

dr n. med. Dorota Żabicka - Kierownik Ośrodka
dr n. biologicznych Elżbieta Literacka
mgr biologii Katarzyna Bojarska
mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Malinowska
technik analityki medycznej Małgorzata Herda
Strona jest realizowana ze środków finansowych "Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w Polsce "- Moduł I "Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009 - 2013"
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany