Aktualne
informacje

KORLD
Kontakt
Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowy Instytut Leków


ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

tel. +48 22 851 46 70
fax. +48 22 841 29 49

email: korld@nil.gov.pl
Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany