Aktualne
informacje



Aktualności
KURSY SPECJALIZACYJNE


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że kolejna edycja kursu:

"Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności"

będzie organizowana wiosną 2020 roku.
Informacje o kursie oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa zostaną opublikowane na stronie internetowej KORLD w listopadzie 2019 roku.


Kierownik naukowy Kursu
Dr n med. Dorota Żabicka
Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany