Aktualne
informacjeAktualno¶ci
KURSY SPECJALIZACYJNE


KURS SPECJALIZACYJNY
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 9 marca 2018r. w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie jest organizowany kurs:

"Oporno¶ć drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwo¶ci szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporno¶ci"

Kurs jest przeznaczony dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w mikrobiologii medycznej i innych profesjonalistów zainteresowanych tematyką oporno¶ci na antybiotyki i oznaczaniem lekowrażliwo¶ci drobnoustrojów.

Organizatorem kursu jest Krajowy O¶rodek Referencyjny ds. Lekowrażliwo¶ci Drobnoustrojów, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków w Warszawie.
Kurs odbędzie się w dniach: 05-09.03.2018
Rozpoczęcie kursu 05.03.2018, godz. 10.00
Zakończenie 09.03.2018, godz. 13.30
Miejsce kursu: Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, sala nr 473

Uczestnicy kursu otrzymaj± skrypt z materiałami wykładowymi i ćwiczeniami.

Opłata za kurs wynosi 650 zł netto. Kurs jest zwolniony z opłaty VAT.

Jednocze¶nie uprzejmie informuję osoby odbywające szkolenie specjalizacyjne, że kurs ten może być zaliczony do szkolenia specjalizacyjnego jedynie w przypadku uzyskania zgody pełnomocnika jednostki prowadzącej specjalizację. Uczestnicy kursu otrzymają świadectwo ukończenia kursu, które będzie stanowiło podstawę zaliczenia przez pełnomocnika uczelni prowadzącej specjalizację.

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na załączonym formularzu do dnia 22 stycznia 2018r. na adres mailowy korld@cls.edu.pl lub faxem pod nr 22 841 29 49. Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione drogą mailową do dnia 31 stycznia 2018r.


Kierownik naukowy Kursu
Dr n med. Dorota Żabicka


Formulaż rejestracyjny do pobrania

Strona realizowana jest ze ¶rodków finansowych będ±cych w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany