Aktualne
informacjeAktualności
KURSY SPECJALIZACYJNE


KURS SPECJALIZACYJNY 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 stycznia 2016 r. zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu wykrywania karbapenemaz z użyciem testu Carba NP.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres eliteracka@cls.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 stycznia 2016 r. Osoby zakwalifikowane do odbycia szkolenia, zostanš poinformowane pocztš elektronicznš.

Na zgłoszeniu proszę podać:
Imię i nazwisko uczestnika:
e-mail
Tel.
Miejsce pracy/stanowisko

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 180 zł + 23% VAT. Szkolenie trwa od godziny 11.00 do godziny 14.00.

Miejsce szkolenia:
Narodowy Instytut Leków
00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34
Sala konferencyjna IV p.

Wpłatę proszę dokonać na konto Organizatora kursu, z dopiskiem "Carba NP – styczeń 2016":
Fundacja „Centrum Mikrobiologii Klinicznej”
00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34
NIP: 526 17 43 872
Konto nr: 64 1240 5992 1111 0000 4772 7885
Bardzo proszę o przyniesienie ze sobš dowodu wpłaty w dniu szkolenia.

Z poważaniem,
Elżbieta Literacka, dr n. biol., eliteracka@cls.edu.pl
Krajowy Oœrodek Referencyjny
ds. Lekowrażliwoœci Drobnoustrojów
00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34
Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany