Aktualne
informacjeAktualności
KURS


Uprzejmie informuję, że w dniach 29.02.-04.03.2016r. odbędzie się kurs:
"Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności".
Liczba godzin kursu 40, w tym wykłady 33 godziny, ćwiczenia 7 godzin
Uczestnicy otrzymają skrypt z materiałami wykładowymi i ćwiczeniami.

Proponowany termin i miejsce kursu:
Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, sala nr 473
termin rozpoczęcia kursu: 29.02.2016, godz. 10.00
termin zakończenia kursu: 04.03.2016, godz. 13.30

Organizatorem kursu jest Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej, 00-725 Warszawa ul. Chełmska 30/34, tel./fax 22 841-00-90, e-mail: kontakt@fundacjacmk.pl
Kurs organizowany jest we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

Opłata za kurs wynosi 738 zł brutto (600 zł netto).

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 11.01.2016r. na adres korld@cls.edu.pl
Przyjęcie w kolejności zgłoszeń.
W liście z potwierdzeniem przyjęcia na kurs otrzymacie Państwo informacje o sposobie dokonania opłaty za uczestnictwo w kursie.

Program kursu jest zgodny z wymaganiami programowymi do specjalizacji z mikrobiologii medycznej. Jednocześnie uprzejmie przypominamy osobom odbywającym szkolenie specjalizacyjne, że kurs ten może być zaliczony do szkolenia specjalizacyjnego jedynie w przypadku uzyskania zgody pełnomocnika jednostki prowadzącej specjalizację. Uczestnicy kursu otrzymają świadectwo ukończenia kursu, które będzie stanowiło podstawę zaliczenia przez pełnomocnika uczelni prowadzącej specjalizację.

Kierownik Naukowy Kursu
dr n. med. Dorota Żabicka

Formularz rejestracyjny do pobrania

Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany